Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Grundskola

Glad elev på Vågbroskolan.

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 7 och 16 år. Undantag finns för vissa grupper, till exempel asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd. Dessa barn har inte skolplikt men har rätt till utbildning.

Alla ska lyckas

"Alla ska lyckas" är Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé: En kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid.

Om vårdnadshavare vill, har sexåringar rätt att börja skolan. Kontakta rektor om sådant önskemål finns. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Som vårdnadshavare har ni tillsammans själv rätt att välja i vilken skola barnet ska gå. Rektor tar emot barn utanför upptagningsområdet i mån av plats. Väljer man själv en speciell skola så följer inte rätten till skolskjuts med.

Om ditt barn behöver extra stöd eller särskild hjälp, tala med barnets lärare eller rektor.

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till särskild undervisning i svenska. De kan ibland få undervisning i sitt eget modersmål.

Skolans service i form av skolhälsovård och skolmåltider är kostnadsfria i grundskolan.

Kommunens grundskolor ingår i ett av förvaltningens fyra verksamhetsområden, förskola, grundskola, administration och elevhälsa.

Skolverket har tagit fram kortfattad information på olika språk för att ge elever och vårdnadshavare en grundläggande bild hur den svenska skolan fungerar.

Arabiskalänk till annan webbplats
Darilänk till annan webbplats
Engelskalänk till annan webbplats
Franskalänk till annan webbplats
Kurmanjilänk till annan webbplats
Pashtolänk till annan webbplats
Persiskalänk till annan webbplats
Polskalänk till annan webbplats
Serbiskalänk till annan webbplats
Somaliskalänk till annan webbplats
Soranilänk till annan webbplats
Thailändskalänk till annan webbplats
Tigriskalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Mer information
Barn-och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn