Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Konsumentvägledning

Skyltar och vägvisare 

Genom konsumentvägledningen får du hjälp och stöd i ditt kosumentärende. Konsumentvägledningens uppgift är att informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor mellan privatpersoner och företag.

Du kan kontakta oss för information inför ett köp av en vara eller tjänst, till exempel vid köp av bil, hus eller telefoni- och internettjänster samt vad du bör tänka på när du ska anlita en hantverkare.

I första hand är konsumentvägledningen en hjälp till självhjälp. Målsättningen är att konsumenter på egen hand ska kunna gå vidare med sitt ärende som en tryggare och smartare konsument efter kontakt med konsumentvägledare.

Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Ovanåker ingår i samarbetet Konsument Hälsingland där konsumenter erbjuds kostnadsfri rådgivning över mail eller telefon, varje vardag mellan kl. 09.00 och 12.00.

En av konsumentvägledningens viktigaste uppgifter är att nå ut med information och kunskap i förebyggande syfte. Konsumentvägledaren kommer gärna ut till skolor, organisationer och företag för att informera om konsumenträtt och privatekonomi.

Verksamheten priotirerar även nyanlända och ser gärna ett samarbete med de olika instanser som arbetar med integration. Med ökad kunskap kan fler konsumenter undvika att hamna i skuldfällan.

Är du ny i Sverige? När du har fått ett personnummer kan du göra mycket som konsument. Du kan till exempel teckna telefonabonnemang, handla varor via internet och skriva på avtal. Som konsument har du både rättigheter och skyldigheter som är bra att veta.
Ny som konsument i Sverige - på flera språk.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2019
Omsorg och stöd

Konsumentvägledning i Söderhamn

Stadsbiblioteket (1 tr) Köpmangatan 11

Öppettider: Vardagar kl. 08.00-16.00
Besök efter tidsbokning via mail eller telefon

Konsumentvägledare
Johanna Pettersson
Tel 0270-753 40

Konsument Hälsingland

Telefonjour 0771-60 61 00
Vardagar kl. 09.00- 12.00
info@konsumenthalsingland.se

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn