Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har samrådsorgan för:

Kommunstyrelsen 2019-2022

(Alla nya ledamöter har ännu inte fått officiell e-postadress.)

Ledamöter

Personliga ersättare

John-Erik Jansson, (C) ordförande

Magnus Svensson (C)

Marianne Persson (C)

Martina Eriksson (C)

Mikael Engblom (C)

Gunnar Olsson (C)

Hans Sundgren (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Marjo Myllykoski (M)

Lars Stål (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Tereza Vanova Benke (L)

Anders Ramstrand (KD)

Olle Persson (KD)

Alexandra Gard (S), 2:e vice ordf

Anna Idell (S)

Mattias Åhlund (S)

John Staffas (S)

Jessica Stenberg (S)

Katarina Hedberg (S)

Ove Söderberg (S)

Åsa Kastman (S)

Maria Lind (S)

Joann Ling (MP)

Jonna Källström Böresson (V)

Isabel Hildén (V)

Daniel Persson (SD)

Christer Andersson (SD)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Kenneth Johansson (SD)

Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

8

12

12

16

14

11

-

13

17

15

12

10

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn